Conflict Wilders/Rutte over stikstof (15nov2019) zie youtube stikstofdebat. Wilders pleitte eerder voor een noodwet om de stikstof problemen te onderzoeken, maar het uitgewerkte initiatief van de PVV werd helaas verworpen. Rutte begrijpt het niet en blijft hameren dat er thans juist wl een stikstof probleem is, ondanks dat de uitstoot de laatste 10 jaar met 50% is verminderd.

Er is ook geen acuut stikstofprobleem. Volgens de GGD Amsterdam zijn er op dit moment nauwelijks betrouwbare metingen en berekeningen beschikbaar, hoewel de beperkte metingen (ca 100 meetpunten) van het RIVM/GGD luchtmeetnet helder zijn, meten zij dat praktisch alle waardes goed zijn (blauw) en binnen de normen vallen. Ook blijken de zogenaamde NASA waarnemingen vanuit de ruimte nog lang niet optimaal

De NASA metingen worden slechts n maal per dag op een hoogte van 3 km in een grid (rooster) van 10km2 waargenomen. De waardes worden door wetenschappers via een rekenmodel omgerekend naar m2 en zo zien we hier ten onrechte de gevreesde rode vlek boven Nederland. Om een juist beeld te krijgen, moeten de waardes worden weergegeven in m3 zoals het luchtmeetnet dat doet. Bodemwaardes kunnen thans helemaal niet vanuit de ruimte worden weergegeven, mogelijk kan dit in de toekomst veranderen.</p>

Volgens Rutte is hier en daar een plantje wat niet groeit of is er juist wat extra onkruid zichtbaar, zo zouden de duinen overwoekerd zijn met brandnetels en bramen. Inmiddels ben ik 71 jaar en 60 jaar geleden ging met vrienden bramen plukken in de duinen en ja hoor we werden ook wel eens geprikt door een brandnetel.

Wilders vroeg Rutte terecht om eens op te houden met al die flauwe kul voor het nemen van onnodige maatregelen die nog moeten worden gerealiseerd, vliegtax, energietax, halvering veestapel, energie transitie, van het gas af etc. Slechts weinig burgers begrijpen nog iets van de huidige politieke stellingen. In ieder geval zijn dat, burgers boeren en buitenlui, de bouwers, de industrie, de onderwijzers, de zorgmedewerkers, automobilisten etc. Mogelijk uitgezonderd zijn: een linkse minderheid, linkse politici, rechters en wat gekken zoals Extinction Rebellion.